วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นางศุนิสา ดาราเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสนามแข่งเรือหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์