วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับฟังโอวาทจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย