วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีสงฆ์ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ บนยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง และเวลาต่อมา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณ เชิงเขากบหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์